Van ABM en Immissietoets naar vergunningvoorschrift


De vergunningverlener beoordeelt de toegepaste ABM en Immissietoets van de aanvrager. Voor de acties van het bevoegd gezag maakt het niet direct uit of het een lozing in oppervlaktewater of op de riolering is. De berekende samenstelling en hoeveelheid afvalwater zijn de basis voor de daadwerkelijke vergunningvoorschriften. Belangrijk is wel welk bevoegd gezag de voorschriften maakt: de waterkwaliteitsbeheerder of het Wabo-bevoegd gezag.