Nieuwspagina Platform Rivierkennis

Het Platform Rivierkennis geeft bekendheid aan nieuwe en actuele rivierkennis en zorgt ervoor dat deze kan worden geraadpleegd en gedeeld.

Om nieuwe rivierkennis bekend te maken, publiceert het Platform o.a. regelmatig een interne nieuwsbrief. Op deze webpagina ziet u een selectie artikelen uit de meest recente uitgaven.

Klimaatsignaal’21: wat betekent dat voor ons werk voor de rivieren?

In oktober 2021 is het klimaatsignaal’21 van het KNMI gepubliceerd. Dit zal worden opgevolgd door de KNMI’23 scenario's, die toekomstbeelden schetsen voor verschillende klimaatveranderingen voor Nederland. Deze scenario’s vormen weer de basis voor de afvoerscenario’s, die Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelt in samenwerking met Deltares en het KNMI. Het Klimaatsignaal werkt door in ons werk voor de rivieren. Hoe werkt dat proces? En wat we kunnen verwachten? Lees het hele artikel.

Programma KZH: het effect van de zoetwaterstrategie op het rivierensysteem

In de uitvoering van de Strategie klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem (KZH) wordt gewerkt aan de optimale verdeling van het beschikbare zoetwater om de droogte effectief te bestrijden. De rivieren spelen hierin een essentiële rol. Denk aan het (aan)vullen en in stand houden van zoetwaterbuffers zoals het IJsselmeer. Volgens Koen van der Werff, programmamanager van KZH, is het essentieel om de samenwerking op te zoeken met programma’s die zich bezighouden met rivierbodemontwikkelingen: ‘zo creëren we een win-winsituatie.’ Lees het hele artikel.

Droogte vraagt om omwenteling, anders gaan we het niet redden

We konden er deze zomer niet omheen in de media: de afgelopen maanden waren droog. De Rijn bereikte de laagste waterstand in tijden en op de IJssel werd een passeerverbod ingesteld. Over de grens zagen we zelfs gezonken schepen weer zichtbaar worden. Maar ook voor de varende schepen heeft de droogte gevolgen. ‘Die droogte laat zien hoe relevant ons werk is,’ zegt Milou Wolters, Strateeg Scheepvaart en Vaarwegen. ‘Maar ook dat we nog meer multidisciplinair moeten werken.’ Lees het hele artikel.

Maatwerk voor klimaataanpak wateren

Hoe maken we onze wateren klimaatrobuuster? Op 5 maart 2020 werd deze vraag gesteld aan Marieke de Lange, senior adviseur Ecologie en Waterkwaliteit. Zij noemde toen de ontwikkeling van een KlimaatScan door Deltares. De KlimaatScan heeft de gevolgen van klimaatverandering voor de vier hoofdwatersystemen in beeld gebracht en toont de factoren die deze systemen ecologisch robuuster kunnen maken. De scan vormt inhoudelijk de basis voor het KlimaatKompas: een instrument om de klimaatrobuustheid van concrete projecten in te schatten. Hoe staat het nu met dat kompas, en wat moet er nog gebeuren? Lees het hele artikel.

Rivieren klimaatbestendig maken: nu kan het nog

Het klimaat verandert de waterafvoer van onze rivieren. Dat heeft ook invloed op het hoofdvaarwegennet van Nederland. Daarom brengen scheepvaart adviseurs Milou Wolters en Nathaly Dasburg de effecten van deze veranderingen in kaart én helpen ze uiteindelijk de rivieren bevaarbaar te houden. Dit doen ze binnen het project Klimaatbestendige Netwerken. ‘Onze rivieren klimaatbestendig maken is van levensbelang.’ Lees het hele artikel.

SALTISolutions: voorsorteren op verzilting

Verzilting van het zoete water is een wereldwijd probleem. Alle laaggelegen delta’s hebben hiermee te maken. Ook in de Nederlandse Rijnmaasdelta is de toename van zout in zoet water zichtbaar. Onduidelijk is hoe dit probleem zich in de toekomst verder ontwikkelt én wat we er aan kunnen doen. Het onderzoeksprogramma SALTISolutions gaat hier in de komende zes jaar antwoorden op geven. Adviseur Waterbeheer Neeltje Kielen: ‘Toenemende verzilting is een grote uitdaging die ons allemaal raakt.’ Lees het hele artikel.