Is al bekend hoe het beoordelingsinstrumentarium eruit gaat zien?

Het beoordelingsinstrumentarium bestaat uit een eenvoudige beoordeling en een gedetailleerd beoordeling in twee stappen, namelijk op vakniveau en trajectniveau, én biedt een mogelijkheid voor een maatwerkoordeel, zie onderstaande figuur. Het beoordelingsinstrumentarium is nog in ontwikkeling. In de beoordeling kan er ook in de verschillende stappen van ‘grof naar fijn’ worden gewerkt. Zie ook bij opleidingen.

toetslagen

filter