Bij Steentoets is de eindscore 'instabiel' terwijl deelspoor ZEO 'stabiel'' is, hoe kan dit?

Bij een beoordeling van een steenbekleding in Steentoets wordt de eindscore ‘instabiel’ verkregen terwijl de deelsporen ZTG en ZEO respectievelijk ‘instabiel’ en ‘stabiel’ zijn’.  Conform Bijlage III van de Regeling veiligheid primaire waterkering 2017 is pas sprake van dijkfalen als de steenzetting op zowel het deelspoor ZTG als ZEO ‘instabiel’ is. Hoe kan dit?

Het blijkt dat in uw geval voor de betreffende steenzettingen de invloed van de reststerkte al wordt meegewogen in de veiligheidsfactor. Bij deze steenzetting is, omdat het gehele dijkprofiel wordt ingevoerd, deze veiligheidsfactor verlaagd van 1,1 naar 1,0. Daardoor mag de reststerkte niet nogmaals worden toegepast (bij deelspoor ZEO). Het beoordelingsresultaat is in dit geval correct, er ontstaat echter verwarring bij de interpretatie van de tussenresultaten.Het zou echter beter zijn om in het programma Steentoets bij ZEO 'nvt' te vermelden als de veiligheidsfactor kleiner is dan 1,1.

[18050430]