Wat is de invloed van lege cellen en wat is nodig voor goede beoordeling?

Bij het beoordelen van een steenbekleding met behulp van steentoets kan ik sommige velden 'leeg' laten. Wat is de invloed van het leeg laten van deze cellen en is het nodig om alles in te vullen voor een goede beoordeling?

Steentoets is zo opgezet dat niet alle informatie hoeft te worden ingevoerd om toch een beoordeling uit te voeren. Als er informatie
ontbreekt, dan wordt door het programma uitgegaan van een veilige schatting. Levert dat het resultaat ‘voldoet’, dan is het niet nodig om de
ontbrekende informatie op te zoeken. Als bijvoorbeeld de kleikwaliteit niet is ingevuld, dan wordt er van uitgegaan dat de kwaliteit slecht is. Bij het bepalen van de reststerkte wordt dan de bijdrage van de kleilaag niet meegeteld.

[17022884]