Mijn benodigde toplaag dikte is groter dan de ingevoerde waarde echter, voldoet de steenzetting wel?

Ik ben bezig met het programma steentoets (v17.1.1.1), maar daarin krijg ik een uitkomst waar ik twijfels bij heb. Ik ben bezig in het Tabblad ONTWERP. In cel U voer ik een waarde in voor de toplaagdikte van het basalton van 0,25 m. Alle cellen die een beoordeling geven (CA, CB, CC, CH, CI, CJ) geven allemaal aan dat de steenzetting voldoet. Alleen cel CB geeft "nvt". Maar in cel CK is de minimaal benodigde dikte van de toplaag 0,27 m. Deze waarde is hoger dan de waarde waarde die ik zelf invoer (cel U), echter geeft het programma aan dat de steenzetting voldoet. Hoe kan dit?

Uw vraag heeft betrekking op een fout in Steentoets. Deze fout is op de lijst geplaatst om in de nabije toekomst te gaan oplossen.

[189875]