Hoe kunnen we een shapefile exporteren in RD-coordinaten?

Vanuit Dsoil is het mogelijk kaartlagen (segmenten) te exporteren naar een shape file.

Op het moment dat je exporteert wordt het daadwerkelijke coördinatensysteem bepaald aan de hand van het coördinatensysteem dat in gebruik is
bij de achtergrondkaart. Dus als de achtergrondkaart Open Street Map is, is dat een Mercator systeem. En als voor Luchtfoto (PDOK) wordt gekozen is dat
RD.

[1811518]