Hoe kunnen in D-Soil Model segmenten worden opgedeeld?

In D-Soil Model worden ondergrondsegmenten gedefinieerd. Deze hebben vaak een relatie met de vakindeling voor het betreffende toetsspoor dat wordt beschouwd. Het aanpassen van een segmentindeling kan op verschillende manieren:
a. Door handmatig op de kaart een splitsing aan te brengen.
b. Door handmatig een afstand in te voeren. Indien de gebruiker boven de kaart het knopje “splits het geselecteerde ondergrondsegment” heeft aangeklikt, verschijnt daarnaast in het Eigenschappen paneel de mogelijkheid om een afstand in te vullen t.o.v. het begin van het segment waar de splitsing moet worden toegevoegd.
c. Nadat ondergrond segmenten zijn gedefinieerd, is het ten alle tijden mogelijk om naderhand met behulp van de import functie (Bestand -> Importeren -> Ondergrondsegmenten van bestand (csv/shape)) een shape bestand te importeren dat de precieze ligging van de segmenten weergeeft. Importeren van de definitie van segmenten gaat in twee stappen:
- Eerst is het nodig om een csv bestand te importeren (Bestand -> Importeren -> Ondergrondsegmenten van bestand (csv)) met daarin een definitie van de verschillende segmenten (op basis van naam) en de verschillende ondergrondprofielen (inculsief percentuele bijdrage) die kunnen voorkomen in dat segment
- Vervolgens kan uit een shape bestand de geografische ligging van de inmiddels gedefinieerde segmenten worden ingelezen (Bestand -> Importeren -> Ondergrondsegmenten van bestand (shape)). Dit kan naderhand worden herhaald.
Meer hierover staat beschreven in de handleiding van D-SoilModel in paragraaf 3.4.5.

[17101598]