Is het zinvol om voor RisKeer een reken-pc in te richten met meerdere computational cores?

En is het daarbij tevens zinvol om verder te gaan dan de tegenwoordig gangbare 4 of 8 cores?


Ja. RisKeer rekent sneller naarmate het aantal fysieke cores toeneemt.

Context:
RisKeer/Ringtoets maakt gebruik van de rekenkernel Hydra-Ring voor het uitvoeren van probabilistische berekeningen op vakniveau (en in de toekomst
ook voor probabilistische berekeningen op trajectniveau). Hydra-Ring detecteert en adresseert automatisch alle fysieke cores van een machine,
met een maximum van 200. In de praktijk zien we veelal dat waterschappen rekenen met 32 cores.
Opmerkingen en uitsluitingen:
· Hydra-Ring detecteert en adresseert alleen fysieke cores; virtualisatie van cores (I7, hyper-threading) wordt genegeerd en draagt dus niet bij aan optimalisatie van de rekensnelheden (er wordt gewoon gerekend met de fysieke cores).
· De mate waarin Hydra-Ring bij parallellisatie sneller rekent, staat en valt met onder andere:
o de gekozen rekenmethodiek (welke traject-/gebiedsafhankelijk is);
o het aantal stochasten.
=> Parallellisatie van het rekenproces is op dit vlak met name merkbaar in de kunstwerken toetssporen
· Parallellisatie speelt geen rol bij semi-probabilistische Ringtoets-berekeningen (momenteel alleen piping, maar in de toekomst ook
macrostabiliteit binnenwaarts). Voor dergelijke berekeningen worden andere kernels dan Hydra-Ring aangesproken en parallellisatie daarvan is
(nog) niet geprioriteerd.

[17071752]