Kan de waterstandsverloop-tool ook gebruikt worden voor de beoordeling van bekledingen?

De waterstandsverloop-tool is in principe bedoeld voor beoordeling van geotechnische sporen. Gebruik van deze tool voor bekledingen is echter wel mogelijk, maar is dan conservatief. Het geeft dan een bovengrens.
Nb: De tool is in januari aangepast. U moet nu vooraf een waterstand bij doorsnede-eis of de -norm bepalen met Hydra-NL (dit is afhankelijk van het bekledingenspoor). In het bovenrivierengebied is de duur van de storm 12 uur voor bekledingen. Bij de waterstandsverloop-tool is de stormduur te lang voor de beoordeling van bekledingen.

[17042277]