Bij de uitvoering van een piping berekening in RisKeer krijg ik het resultaat: 'faalkans=1/oneindig'

Dit resultaat vertrouw ik niet, gezien de resultaten van andere vakken en scenario's.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een mogelijkheid is dat de hoogte van het uittredepunt in de schematisatie hoger ligt dan het polderpeil. In deze situatie kan geen terugschrijdende erosie plaats vinden en daarom geeft RisKeer het resultaat '1/oneindig'. Het is de taak van de beoordelaar om te bepalen of een dusdanige schematisatie de werkelijkheid goed benaderd. Mogelijk kan het polderpeil opgezet worden (waarvoor hoogte polderpeil = hoogte uittredepunt) om tot een realistischere schematisatie te komen. Dit dient door de beoordelaar vast gesteld te worden en hangt af van de lokale situatie.

[17091748]