Bij een uitgebreide batch berekening loopt RisKeer vast, hoe kan dit?

Na een zeer uitgebreide batch berekening  in  RisKeer  (inclusief alle illustratiepunten) kan ik het project  niet opslaan. Hierdoor zijn de berekeningsresultaten verloren gegaan.  Is er nog te achterhalen waarom Riskeer niet wilde opslaan?

Het is vervelend dat het niet mogelijk is geweest om het project op te slaan, waardoor de uitgevoerde berekeningen verloren zijn gegaan.
Mogelijk komt dit doordat  er een te groot beslag op het geheugen wordt gelegd bij het inlezen van illustratiepunten.
Op dit moment wordt aanbevolen om alleen illustratiepunten in te lezen wanneer daar specifiek behoefte aan is.
De wens om grote berekeningen uit te voeren (desnoods in een batch) zal aan de product owner van RisKeer worden voorgelegd.
Afhankelijk van de prioritering (door het PMO) zal deze wens worden opgepakt en wellicht beschikbaar komen in een volgende release van

[18021700]