Zijn de toekomstige versies van RisKeer backward compatible?

Met andere woorden kan ik met een nieuwe versie verder gaan waar ik was gebleven?

Vanaf versie 16.4.3 van 31 januari 2017 zijn de latere versies van RisKeer (juni en november) compatibel . U raakt dus geen werk kwijt.

[17042277]