Is er de mogelijkheid om verschillende RisKeer (.rtd) bestanden te combineren tot één bestand?

Wij werken namelijk parallel in verschillende bestanden met verschillende beoordelingssporen en hydraulische databases maar dienen deze voor het indienen bij ILT te combineren tot één bestand.

Op dit moment is er nog geen functionaliteit beschikbaar in RisKeer om gegevens uit verschillende bestanden samen te voegen. Deze wens is
vanaf het begin wel in de prioritering opgenomen.

Deze vraag heeft ons tevens bewust gemaakt van het belang om samenvoegen van verschillende projecten in de toekomst wel te faciliteren. Als assemblage in RisKeer ondersteund gaat worden, is de noodzaak van deze functionaliteit ook veel duidelijker aanwezig. Dan speelt nog steeds
het probleem dat in deze vraag wordt aangekaart (meerdere HRD bestanden nodig om 1 traject te beoordelen). Voor nu lijkt de beste optie om het traject dan te splitsen in een a en b deel.
Vooruitlopend op toekomstige functionaliteit om gegevens uit verschillende projecten te kunnen samenvoegen moet met het volgende rekening worden gehouden bij het opzetten van toekomstige projecten.
Gegevens kunnen alleen worden samengevoegd in 1 traject als in beide brontrajecten de volgende gegevens gelijk zijn:
-De gebruikte signaleringswaarde;
-De gebruikte ondergrens;
-De gebruikte “norm van het dijktraject”;
-Het type traject;
-De referentielijn;
-De gebruikte HRD (hoeft niet op dezelfde locatie, maar moet wel dezelfde database zijn).

[17113096]