Na migratie van een oud RisKeer bestand met behulp van v.18.1.1 is het bestand niet meer te openen.

Met de nieuwe RisKeer v. 18.1.1 kan een oud riskeerbestand v. 17.3.1. ingelezen worden zodat het betreffende riskeerbestand naar v. 18.1.1 wordt gemigreerd. Dat werkt voor de meeste van onze riskeerbestanden, op het riskeerbestand na waar onze berekeningen voor piping in zitten. Het te migreren (piping)riskeerbestand 17.3.1. betreft een eerder gemigreerd bestand van Riskeer versie 17.2.1.
Na het openen van het piping riskeerbestand v17.3.1 in Riskeer v18.1.1, geeft het aan dat de migratie gelukt is, er is ook een nieuw bestand aangemaakt, maar vervolgens kan RisKeer het gemigreerde bestand niet openen. Zie logboek

Bedankt voor uw melding. Aan de hand daarvan zijn we achter een kleine omissie in het migratiescript gekomen. Nieuw in Ringtoets 18.1.1 is dat
bij het importeren van ondergrondgegevens uit D-Soil Model direct de juistheid van alle gespecificeerde grondeigenschappen wordt gecontroleerd.
Gemiddelden van een lognormale verdeling die na afronding gelijk zijn aan 0 worden niet geaccepteerd. Dit speelt bij de gemiddelden voor de
laagparameters D70, Doorlatendheid en het verzadigd gewicht. Bij de migratie is dat ondervangen door in het geval een waarde gelijk is aan 0,
deze te vervangen door NaN (waardoor effectief niet direct een berekening kan worden uitgevoerd, maar na bijwerken met juiste gegevens vanuit
D-Soil Model weer wel). In dit migratiescript hebben we geen rekening gehouden met relatief kleine getallen voor de gemiddelden die reeds in het
projectbestand aanwezig zijn en die na afronding gelijk zijn aan 0.0. Helaas worden enkele velden in het gemigreerde bestand daardoor niet meer
correct gelezen en volgt de gemelde fout.
Een work around is om handmatig de waarden aan te passen naar NaN (wat het migratiescript dus eigenlijk zou hebben moeten doen). Als het een belangrijke parameter betreft (voor de berekening waarin hij wordt gebruikt), kunt u nog niet direct berekeningen uitvoeren. In dat geval is het bijwerken van de ondergrondgegevens met waarden die door Ringtoets geaccepteerd worden noodzakelijk.

[18121032]