Indien we de referentielijn toch moeten vervangen, hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?

Bij het vervangen van de referentielijn geeft RisKeer een waarschuwing dat: "alle geïmporteerde en berekende gegevens van alle toetssporen worden gewist". Indien we de referentielijn toch moeten vervangen, hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?

Op dit moment is de implementatie binnen Riskeer/Ringtoets dusdanig dat na het vervangen van de referentielijn alle resultaten van berekeningen worden verwijderd. Sterker nog, alle invoerschematisaties (profielschematisaties/stochastische
ondergrondmodellen/dijkprofielen/kunstwerken/vakindelingen/etc.) en geconfigureerde scenario’s (in de map “Oordeel”) worden ook verwijderd; dergelijke data is wat betreft ligging “afhankelijk” van de referentielijn.
Workaround om toch niet helemaal opnieuw te hoeven beginnen:
- Open het betreffende Ringtoets project
- Exporteer per relevant toetsspoor een berekeningenconfiguratie
- Importeer de nieuwe referentielijn
- Importeer alle bronbestanden (profielschematisaties/stochastische ondergrondmodellen/dijkprofielen/kunstwerken/vakindelingen/etc.)
- Importeer de zojuist geëxporteerde berekeningenconfiguraties
- Voer opnieuw alle berekeningen uit
- Schrijf opnieuw per berekening de opmerkingen
- Configureer opnieuw alle scenario’s (oordeel)
- Importeer opnieuw de extern berekende toetsresultaten (toetslaag 1 en toetslaag 3)

[17070057]