Bij het importeren in RisKeer krijg ik een foutmelding "de geografische ligging van ieder vak."

Bij het importeren van een vakindeling in RisKeer krijg ik de volgende foutmelding:
"De geografische ligging van ieder vak moet overeenkomen met de ligging van (een deel van) de referentielijn. Er is geen vakindeling geïmporteerd."
Waar kan dit aan liggen?

De vakindeling is niet geïmporteerd omdat niet alle vakken op het traject liggen zoals in het voorbeeldbestand van het Nationaal Basisregister Primaire Waterkeringen (NBPW) dat met RisKeer is meegeleverd. In RisKeer wordt per traject beoordeeld / gerekend en kan dus voor uitsluitend één traject een vakindeling worden opgenomen.
Aangezien de initieel geïmporteerde trajectindeling is gebaseerd op een voorbeeld bestand van het NBPW, kan het voorkomen dat de ligging en/of begin en eindpunt niet kloppen. Het is belangrijk om voor het uitvoeren van een beoordeling dit bestand te controleren en zo nodig aan te passen met de nieuwste versie van het NBPW. Ringtoets gebruikt altijd het shapebestand dat is opgenomen in <Public Documents>\WTI\Ringtoets\NBPW. Hier kan dus ook een verbeterde/recentere versie worden opgenomen. Meer hierover is beschreven in de installatiehandleiding en gebruikershandleiding in paragraaf 4.2.
RisKeer maakt gebruik van een referentielijn om af te dwingen dat alle geregistreerde en berekende resultaten op eenzelfde lijn kunnen worden teruggevoerd. Aan de hand van die lijn, moet het resultaat van de beoordeling ook worden gerapporteerd. Om er voor te zorgen dat er geen mis match ontstaat tussen deze referentielijn en de vakindeling, kan een vakindeling het beste worden samengesteld door de referentielijn (na controle) te exporteren en in GIS op te knippen en te voorzien van de benodigde labels.

[17071993]