Hoe dient de golfhoogteklasse bepaald te worden die benodigd is voor de beoordeling GEKB?

Hoe dient de golfhoogteklasse bepaald te worden die benodigd is voor de beoordeling GEKB? Recent is een nieuwe versie van Riskeer verschenen, waarbij meer uitvoer- en berekeningsmogelijkheden beschikbaar gekomen zijn. Kunt u aangeven hoe met de nieuwe versie de gevraagde golfklasse kan worden bepaald?

Deze golfhoogte is gelijk aan de indicatieve golfhoogte die door Riskeer wordt gegeven wanneer een faalkansberekening wordt gemaakt waarbij de kruinhoogte van het profiel gelijk is aan het HBN bij 0,1 l/s/m gegeven de doorsnede-eis.
Vanaf RisKeer versie 17.2.1 is het niet meer nodig om een faalkansberekening uit te voerende met de berekende HBN.
De nieuwe methode werkt als volgt:
1) Maak voor het profiel een HBN berekening bij de doorsnede eis (GEKB) met een overslagdebiet van 0,1 l/s/m. Zorg ervoor dat de de illustratiepunten worden ingelezen. (NB: er wordt met de kleinst mogelijke standaarddeviatie van 0,0001 m3/s gerekend, omdat RisKeer geen deterministische berekening  kent)
2) Ga vervolgens naar de map resultaat ->HBN.
3) Lees onder illustratiepunten de maatgevende windrichting uit.
4) Zoek onder illustratiepunten de sector met de maatgevende windrichting.
5) Klap deze open: -> Illustratiepunten -> [1] -> Waarden in het illustratiepunt -> Afgeleide variabelen -> Golfhoogte
6) De gevonden golfhoogte is de benodigde indicatieve golfhoogte. Er kunnen  minimale
verschillen ontstaan met de procedure geschikt voor eerdere RisKeer versies vanwege afronding en convergentie verschillen.
7) Maak voor het profiel een faalkansberekening en gebruik voor de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van het kritisch overslagdebiet de bij de golfhoogteklasse en graskwaliteit behorende waarden.

[18032703]