Hoe dient bij STPH met een samengestelde deklaag omgegaan te worden?

Voor het beoordelen van opbarsten als deelmechanisme van piping wordt in de SH Piping in tabel 2.2 een startwaarde gegeven voor de variatiecoëfficiënt van het volumiek gewicht. Echter bij een samengestelde deklaag geeft RisKeer een foutmelding, aangezien gewerkt moet worden met een gelijke standaardafwijking voor lagen behorende tot de deklaag

Het beschreven probleem is een softwareprobleem dat niet op korte termijn wordt opgelost. Bij een deklaag bestaande uit meerdere grondlagen is niet de startwaarde van de variatiecoëfficiënt uit tabel 2.2 leidend, maar de bijbehorende standaarddeviatie als je meerdere lagen 'optelt' via het gewogen gemiddelde. Voor aanvullende toelichting wordt verwezen naar paragraaf 7.2.7. van de SH Piping en paragraaf 8.2.2. van Gebruikershandleiding Ringtoets 17.3.1 (pagina 92).

[187118]