Hoe dient de automatische grid instelling gebruikt te worden bij de beoordeling?

Wij willen labonderzoek uitvoeren om de d70 waarde van het bovenste deel van het zandpakket vast te stellen. Dit met als doel de benodigde parameter voor de Sellmeijer formule te bepalen. Hiervoor hebben wij de volgende vraag: Dient de d70 bepaald te worden over de gehele fractie of enkel over de zand en grind fractie?

Het automatische grid is vrij grof en dient alleen als eerste indicatie. De
gebruiker dient te verfijnen indien het resultaat van de eerste slag onvoldoende kwaliteit heeft. Geconstateerd is dat dit in de documentatie van de software niet duidelijk naar voren komt en dat dit aanpassing verdient bij één van de aankomende herzieningen.

[18060003]