Berekeningen van belastingen met RisKeer duren langer dan tijdens Generale Repetitie. Klopt dit?

En zo ja, hoe kan dit?

In de generale repetitie zijn voorlopige databases met voorlopige instellingen van de software uitgerold. In deze uitlevering van 31/1/2017 van RisKeer en de databases van 1/3/2017 is veel zorg besteed aan het correcte antwoord. Hierdoor is de rekentijd opgelopen. In de uitlevering van juni verwachten we het rekentijd probleem te tackelen. Hydra-NL rekent sneller en is dus als terugval optie beschikbaar voor het berekenen van hydraulische belastingen. Zie ook de factsheet: "omgaan met rekentijden - Ringtoets" .

[17030239]