Is er een alternatief voor het handmatig invoeren van de in- en uittredepunten bij piping ?

Is er een alternatief voor het handmatig invoeren van de in- en uittredepunten bij een piping berekening in RisKeer?

In de nieuwste versie van Riskeer vanaf december 2017 is het mogelijk om rekeninstellingen automatisch te importeren door middel van een xml. Zie paragraaf 3.3.4.1 van de gebruikershandleiding RisKeer.

[17092105]