Welke functionaliteiten zijn (nog) niet beschikbaar binnen de assemblage in RisKeer?

Onderstaande toetslagen en -sporen worden op dit moment NIET ondersteund met de assemblage tool in RisKeer:
- Algemeen filter op trajectniveau;
- Gedetailleerde toets per traject (probabilistisch);
- Indirecte faalmechanismen (Indien mogelijk geniet het de voorkeur deze als scenario mee te nemen voor een direct faalmechanisme);
- Herverdelen van de faalkansruimte binnen een Toets op Maat;
- Het uitvoeren van een tijdelijke assemblage.