Waarom sluit de faalkansbegroting van Riskeer niet op 100%

De faalkansbegroting in RisKeer sluit niet op 100 % maar in totaal op 129 %. Dit komt doordat Grasbekleding erosie kruin en binnentalud (GEKB) en Hoogte kunstwerk (HTKW) dezelfde 24 % faalkansruimte benutten. Aleen zal binnen een vak altijd maar één van deze sporen relevant zijn. Daarnaast is in de begroting voor elke bekleding van het buitentalud (gras, steen en asfalt) 5 % gereserveerd omdat deze noooit allemaal tegelijk voorkomen.