Kan riskeer wel omgaan met een faalkansbegroting boven de 100%?

Ja, RisKeer gebruikt de faalkansruimte uit de begroting om de faalkanseis op doorsnedeniveau te bepalen. Een sommatie van meer dan 100% (op vakniveau) is alleen theoretisch mogelijk doordat een vak altijd bestaat uit of een dijk of een kunstwerk en omdat asfalt, gras en steen nooit tegelijk voorkomen.