Hoe reken je grensspanning uit met BM-macro?

Moet in het programma BM-Macro de grensspanning handmatig uitgerekend worden o.b.v. de POP waarde, of doet BM-Macro dit automatisch?

In D-SoilModel dient de gebruiker zelf de keuze te maken of met de POP gewerkt gaat worden of met de grensspanning. BM-macrostabiliteit kan met beide omgaan en zorgt zelf voor de omrekening. Er is wel een verschil als we naar de hoogwatercondities gaan.
Wanneer met grensspanning wordt gewerkt, berekent de BM-Macrostabiliteit automatisch de juiste POP en OCR voor de hoogwater condities. Wanneer met grensspanning wordt gewerkt, is de grensspanning de gegeven karakteristieke waarde van POP verhoogd met de effectieve spanning onder normale dagelijkse omstandigheden. Uitgangspunt is dat de grensspanning niet verandert tijdens hoogwater. De grensspanning is dus voor laagwater en hoogwater gelijk.
Wanneer in D-SoilModel aangevinkt is dat met een opgegeven POP gewerkt moet worden, moet de POP bij hoogwater condities zelf berekend worden en ingevuld worden in D-SoilModel. De POP tijdens een extreme hoogwaterstand kan worden berekend door de gegeven karakteristieke waarde van POP te verhogen met het verschil van de effectieve spanning onder normale dagelijkse omstandigheden en de effectieve spanning tijdens een extreme hoogwaterstand.

[17033839]