Zijn er plannen om D-Soil model te updaten?

In D-Soil model kunnen 2D schematisaties worden ingeladen vanuit D-Geo Stability 16.1.2.1. Dit is echter niet de meest recente versie. Zijn er daarom plannen om D-Soil model te updaten?

Momenteel wordt een update van Dsoilmodel voorbereid. Het streven is om die in de loop van 2018 uit te brengen.
Daarnaast komen er binnenkort nieuwe tools beschikbaar  op de GitHub (https://github.com/kkpdata/Datatools) voor het omzetten van data van
D-Geo Stability naar D-Soilmodel en vice versa.

[18032851]