Bij het reduceren van de strijklengtes verwacht ik dat berekende significante golfhoogte afneemt. Dit gebeurt echter niet, hoe is dat te verklaren?

Bij het reduceren van de strijklengtes (door aanpassen van de shapefile van het winterbed) verwacht ik dat berekende significante golfhoogte afneemt. Dit gebeurt echter niet, hoe is dat te verklaren?

Dit kan mogelijk komen doordat de oorspronkelijke golfparameters in de database niet zijn berekend m.b.v. Bretschneider maar met SWAN. In de database zijn vermoedelijk alle voorliggende haventerreinen e.d. reeds meegenomen in het SWAN-model. U hoeft de golven dus niet verder te reduceren door met een aangepast winterbed te gaan rekenen wanneer uw golfparameters zijn berekend op basis van een SWAN model. In appendix B van bijlage II van de ministriele regeling is per watersyssteem aangegeven welk model gebruikt is t.b.v. de golfparameters.

[18011645]