Bij het berekenen van golfhoogtes in Hydra-NL krijg ik op sommige locaties de waarde 0 als output

Bij het berekenen van golfhoogtes in Hydra-NL krijg ik op sommige locaties de waarde 0 als output. Gaat hier iets fout in de berekening of kloppen deze waarde wel?

Mogelijk kloppen deze berekeningen wel maar zijn de punten 'ongelukkig' gekozen, dit kan bijvoorbeeld doordat ze afgeschermd zijn door objecten of lokaal op een breed en hoog voorland liggen. We zullen er naar streven om deze locaties in een volgende release aan te passen. Voor bepaling van de golfaanval op de waterkering ter hoogte van die punten zijn de door u gevonden waarden niet geschikt, de werkelijke waarde is hoger. Daarmee wordt ook het HBN onderschat. U kunt het beste, uiteraard met beleid, gebruik maken van de golfhoogte horend bij nabijgelegen uitvoerpunten die niet gelijk aan 0 zijn. Op de Helpdesk Water is een file beschikbaar met een overzicht van deze droogval locaties waar dit probleem zich voordoet.

[17042340]