Het zandgehalte lijkt geen invloed te hebben op het resultaat. Klopt dit?

Bij berekeningen met BM-Gras Buitentalud lijkt het zandgehalte geen invloed te hebben op het resultaat. Klopt dit wel?

Het zandgehalte heeft pas invloed op de reststerkte als deze boven de 70% uitkomt, wanneer buiten deze reikwijdte is gevarieerd klopt het inderdaad dat het zandgehalte geen invloed heeft op het resultaat.
N.B.: Binnen het WBI2017 is de keuze gemaakt om de het model voor reststerkte eenvoudig te maken en alleen het zandgehalte als variabele te
gebruiken. Voor meer geavanceerde reststerktemodellen, waarbij bijvoorbeeld ook de categorie klei wordt meegenomen, is plaats in een toets op maat.

[17052918]