Bij golfoploop berekening komt geen antwoord en geen waarschuwing. Klopt dit?

Bij een golfoploop berekening in BM-Gras krijg ik geen antwoord, maar wordt ook geen waarschuwing getoond?
Weet de Helpdesk wellicht waar dit aan kan liggen?

Bij een golfoploop berekening dient de geometrie van het buitenprofiel geschematiseerd te worden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de verschillende taluddelen aan de taludeisen moeten voldoen zoals die ook gelden voor een GEKB berekening. Deze taludeisen zijn te vinden in de Schematiseringshandleiding Hoogte (paragraaf 4.3.1. pg: 15 & 16), in deze handleiding is ook te vinden hoe omgegaan dient te worden met dijkprofielen die van zichzelf niet aan de taludeisen voldoen.
In september komt er een addendum op de handleiding BM –Gras Buitentalud waarin deze taludeisen worden vermeld.