Is met D-Flowslide de overschrijdingskans van de toelaatbare inscharingslengte te bepalen?

Is met de huidige versie van D-Flowslide (v16.1.1.3038) de overschrijdingskans van de toelaatbare inscharingslengte voor een dijkvak: P(L > L toelaatbaar )  correct te bepalen? (Stap D. van de gedetailleerde toets VLZV conform Bijlage iii van de Ministeriële Regeling)

In de laatste release van D-FlowSlide op de helpdesk water is de FORM analyse waarmee de overschrijdingskans van de kritieke
inscharingslengte (Probability L > Lallowable) wordt berekend inderdaad niet altijd betrouwbaar. Daar is in ieder geval sprake van als er voor beta
een waarde van 0 of -39.99 wordt uitgerekend. Meestal betekent dit dat de FORM analyse niet kan convergeren. Onder de validation messages
wordt vaak de volgende message gegeven: "variation too small - increase or extend your uncertainties". Met de huidige versie is hier niet zoveel
aan te doen, want de verdelingen van de stochasten in de FORM analyse staan vast. Wat soms wel kan helpen is om het profiel in positieve x
richting flink te verlengen.
Ook bij een voorland dat niet horizontaal is (dus lijn tussen de punten 'Insert Channel en Dike toe river'), wordt de overschrijdingskans soms niet
helemaal goed berekend.
In de verbeterde versie waarvan de release inderdaad in november 2018/begin 2019 gepland is, is het laatste probleem opgelost. Indien de FORM analyse niet convergeert is het volgende gedaan:
- Bij de resultaten wordt dan helemaal geen beta en bijbehorende faalkans meer gegeven, maar in plaats daarvan een duidelijke waarschuwing en
oplossingssuggestie, niet alleen onder de validation messages maar ook in het resultaten tabblad.
- Aan het programma is een "expert mode" toegevoegd (naast een "WBI-mode"). In de expert mode kan de gebruiker veel meer variabelen zelf
kiezen. Daaronder ook de verdeling van de stochasten die in de FORM analyse worden gebruikt. Uiteraard vereist dat wel enige expert kennis, want de stochasten in de WBI-mode zijn uiteraard niet voor niets zo gekozen.
Naast de hierboven beschreven aanpassingen zijn er meer bugs verholpen en verbeteringen doorgevoerd die de gebruikersvriendelijkheid
zouden moeten vergroten. Daaronder:
- de plaatjes/charts bevatten meer info (assen/grid, invloedszone, karakteristieke punten)
- plaatjes/charts kunnen opgeslagen en gecopy-paste worden, net als de tabellen met resultaten
- negatieve afstand invloedslijn en 'dike toe' is mogelijk
- tabel met schadeprofiel wordt in resultaten getoond.

[8851]