Bij (tussentijdse) assemblage van HTKW worden de categoriegrenzen incorrect berekend.

Ik ben bezig met de assemblage van een traject met een keermuur. Ik heb een faalkans ingevuld in de tabbladen GEKB en HTKW. Voor alle andere sporen heb ik aangegeven de faalkansen niet mee te nemen. Wanneer ik alleen HTKW meeneem dan geeft de assemblagetool categorie D (in het werkblad gecombineerd veiligheidsoordeel). Als ik de faalkans alleen bij GEKB invul dan resulteert dit in de correcte categorie C en worden ook de onder en bovengrenzen uitgerekend die horen bij toetsspoorgroep 1. Het blijkt dat voor HTKW de onder en bovengrenzen van de categorien niet zijn berekend voor toetsspoorgroep 1, terwijl HTKW wel tot deze groep behoort.

U constateert dat als u in de excel assemblagetool uitsluitend het toetsspoor HTKW (Hoogte kunstwerken) wil assembleren over het dijktraject dat
de categoriegrenzen voor de meegenomen toetssporen uit toetsspoorgroep 1 en 2 niet worden bepaald. Daardoor wordt in deze tussentijdse
assemblage in de excel assemblagetool het (tussentijdse) veiligheidsoordeel niet goed bepaald. Dit is uiteraard niet correct.

Deze fout wordt veroorzaakt doordat de toetssporen HTKW en GEKB (Grasbekleding erosie kruin en binnentalud) de faalkansruimte delen (zie
paragraaf 2.3 en tabel 2-2 van Bijlage III van de Ministeriële Regeling). Voor het bepalen van de categoriegrenzen voor de meegenomen
toetssporen zou de assemblagetool de faalkansruimtefactor voor HTKW en GEKB in rekening moeten brengen als één van de twee genoemde
toetssporen wordt meegenomen in de (tijdelijke) assemblage. Als van de twee genoemde toetssporen alleen GEKB wordt meegenomen, dan
worden de categoriegrenzen wel goed bepaald. Als van de twee genoemde toetssporen alleen HTKW wordt meegenomen, dan wordt de
faalkansruimtefactor onterecht niet meegenomen.

Deze fout beperkt zich uitsluitend bij het tussentijds assembleren van deze specifieke situatie en kan worden omzeilt door het toetsspoor GEKB
wel mee te nemen in de assemblage en aan te geven dat deze “niet van toepassing” (NVT) is. Dit kan door een vak te definiëren voor GEKB
bestaande uit het gehele trajecten en bij de eenvoudige toets aan te geven dat deze het toetsresultaat “NVT” heeft. Hiermee worden de
categoriegrenzen voor de meegenomen toetssporen voor het bepalen van het (tussentijdse) veiligheidsoordeel wel correct bepaald.

Overigens kan bij de definitieve assemblage deze fout niet optreden, omdat voor een definitieve assemblage alle toetssporen moeten zijn
meegenomen in de assemblage. Toetssporen die niet relevant zijn, zullen dan bij de eenvoudige toets een toetsresultaat “NVT” hebben zoals
hiervoor is beschreven.

[18051800]