Welke mogelijkheden zijn er om hydraulische belastingen te reduceren (als de situatie zich daar voor leent)?

Hydraulische belastingen kunnen worden gereduceerd door het voorland en eventuele voorliggende dammen op te nemen in de schematisatie van
het dijkprofiel. In alle schematiseringshandleidingen en bijlage II staat dat eventueel aanwezige dammen en voorlanden expliciet meegenomen moeten worden door de beheerder. Je mag die weglaten uit de schematisering na een helder betoog waarom die geen reducerende werking hebben.

Verder kunnen Hydraulische randvoorwaarden alleen in een toets op maat worden aangepast.
Hiervoor zijn twee instrumenten beschikbaar:
- de strijklengte tool in de huidige versie van Hydra-NL. Deze maakt het mogelijk om golven te reduceren voor het effect van
hoge objecten in de rivier zoals eilanden of hoog gelegen voorlanden.
Hiermee kunnen voor bekledingen hydraulische belastingen afgeleid worden.
Er komt eind november/begin december 2017 een factsheet die dit proces beschrijft.
- de zeehaventool die hydraulische belastingen van buiten naar binnen de haven transformeert.
Deze tool is in december 2017 voor alle beheerders beschikbaar.

[17101180]