Is er een tool voor de vertaling van HR naar havens (gelegen aan zoete wateren)?

Is er een tool beschikbaar waarmee hydraulische belastingen gereduceerd kunnen worden in een haven gelegen aan zoete wateren?

Voor havens gelegen aan de zoete wateren is , in tegenstelling tot wat geldt voor zeehavens, helaas nog geen tool beschikbaar om de windstrijklengte en daarmee de golfhoogte te reduceren.
Ontwikkeling van zo'n tool heeft binnen het WBI op dit moment ook nog geen prioriteit. In veel gevallen kan door een gespecialiseerde consultant wel een eenvoudige methode worden ingezet om die lacune op te vullen.

[18022785]