Zijn er nieuwe betrekkingslijnen beschikbaar waarin de effecten van 'Ruimte voor de Rivier' zijn opgenomen?

De nieuwste versie betrekkingslijnen van 2016 zijn beschikbaar, al noemen we deze anders, namelijk "indicatieve verhanglijnen 2016".
De naamswijziging komt doordat de lijnen zijn opgesteld op basis van meetgegevens over een kortere periode (1 jaar i.p.v. 2 jaar) a.g.v.
verschillende ingrepen waaronder Ruimte voor de Rivier maatregelen. Nadeel daarvan is dat bepaalde afvoercondities minder vaak voorkomen en
de resultaten daardoor meer beïnvloed worden door toevallige lokale condities (denk aan storm voor de benedenranden, of laterale stroming op de
IJssel). De resultaten kennen daardoor een iets ruimere onnauwkeurigheidsband. Voor afvoercondities die zich in de meetperiode niet hebben voorgedaan worden modelresultaten gebruikt, waarin ook de desbetreffende ingrepen zijn opgenomen. Voor nu is dit de beste inschatting over de onderlinge relaties m.b.t. gemiddelde waterstanden. In het loop van dit jaar wordt naar verwachting een nieuwe versie betrekkingslijnen
opgesteld.

[18011091]