Moeten profielpunten van het voorland hoger liggen dan de hoogte van de uitvoerlocatie?

Ik lees in de 'SH hydraulische condities bij de dijkteen' op blz. 20 par. 4.2.1 punt 5, dat de voorlandpunten hoger moeten liggen dan de hoogte van de gekozen uitvoerlocatie. Is deze opmerking relevant voor watersystemen die voor golfberekeningen gebruik maken van Bretschneider en wanneer is het verstandig om eventueel aanwezig voorland te schematiseren?

Deze opmerking is inderdaad enkel van toepassing op watersystemen (meren en kust) waar met SWAN is gerekend (zie voor een overzicht van de toegepaste golfmodellen per watersysteem appendix B in MR bijlage II). In de Bretschneider som wordt het voorland meegenomen, voor het genereren van de golven. In het geval dat het voorland in het laatste deel erg stijgt, zoals het geval is bij kaden en oevers van de IJssel en de Maas, dan is het verstandig dit te schematiseren in het dijkprofiel.
In de toekomst zal de hoogte van het voorland ook zichtbaar worden gemaakt in Hydra-NL en Riskeer. De databases zijn daarvoor al ingericht,
evenals Hydra-NL. Er moeten echter nieuwe productiesommen gemaakt worden voor heel Nederland. Dat proces start nu en is omstreeks 2022
afgerond.

[1871016]