Langs de dijk zijn meerdere strekkingen waar geen uitvoerlocaties zijn gedefinieerd. Hoe kan dit?

Het valt me op dat er langs de dijk meerdere strekkingen zijn waar geen uitvoerlocaties zijn gedefinieerd. Hebben jullie daar een verklaring voor? En hoe dienen we daar mee om te gaan?

Er zijn inderdaad strekkingen met minder of geen uitvoerlocaties. Dit zijn stukken waarbij uit de WBI testsommen bleek dat de uitkomsten met de
WBI instrumenten onbetrouwbaar zijn. Vaak ligt dit aan dat de uitvoerlocatie geheel of gedeeltelijk droogvalt (zie hiervoor ook de factsheet duiding rekenresultaten (hoofdstuk 4: droogval).

Daarom zijn deze uitgezet. Over het algemeen zijn deze strekkingen niet erg lang. Als de tussenruimte te groot is kun je een aantal dingen doen:

  1. Terugvallen op aslocaties (alleen waterstandinfo, en alleen per km), op aanvraag via Helpdesk Water.
  2. Terugvallen op naastgelegen punten die wel zijn uitgeleverd
  3. Terugvallen op hulplocaties (indien aanwezig).
  4. Toch uitleveren van de onbetrouwbare locaties als advies op maat, dit is dan op eigen risico, waarbij de som goed gecontroleerd moet worden
    omdat de uitkomst onbetrouwbaar kan zijn. Dit kan ook via een verzoek via de Helpdesk Water.
  5. Verzoek doen aan Rijkswaterstaat /Helpdesk Water voor nieuwe databases (dit kan wel enige tijd duren ).

[17052972]