In juni 2017 zijn nieuwe databases uitgeleverd, hoe verschillen deze met die van januari 2017?

In juni 2017 zijn nieuwe Hydraulische Databases uitgeleverd, in hoeverre verschillen deze van de databases van januari 2017?

Alle Hydraulische databases (HRD bestanden) van juni zijn nagenoeg gelijk aan die van januari. Soms zijn foutieve locaties verwijderd. Veelal zijn dit locaties die deels of geheel droogvallen omdat ze hooggelegen zijn. Dit is te controleren met de factsheet en bijbehorende kmz files op de WBI site van de Helpdesk Water.
- factsheet duiding rekenresultaten hydraulische belastingen
- kmz-files
Verder zijn de statistiek bestanden aangepast, waardoor het model sneller is. Hydra-NL en Hydra-Ring zijn beter op elkaar afgeregeld. De verschillen tussen resultaten nemen dus af. Inhoudelijk zijn de antwoorden dus marginaal verschillend met januari.

[17071217]