Is er binnen Hydra-NL de keuze om met of zonder de onzekerheden conform WBI2017 te rekenen?

Binnen Hydra-NL is er de keuze om met of zonder de onzekerheden conform WBI2017 te rekenen? Het verschil tussen twee berekeningen met en zonder onzekerheden conform WBI2017 is bij mij groter dan de modelonzekerheid voor dit watersysteem. Klopt dit wel en zo ja hoe kan dit?

Dit kan goed kloppen. Hieronder de uitleg waarom en hoe dat werkt. De modelonzekerheid op de waterstand wordt meegenomen als stochast rondom de (gemiddelde waarde van) de waterstand. Deze stochast is normaal verdeeld met gemiddelde 0 en bijvoorbeeld een standaardafwijking 0,4 m. In het illustratiepunt kan je dan een bijdrage van de modelonzekerheid zien van meer dan 1m, kortom ruim 2,5 maal de standaardafwijking. En dat kan. In de kansruimte zoekt het probabilistisch model waar het ‘gemakkelijkst’ een hoge waterstand mee kan worden bereikt. In dit geval door de modelonzekerheid hoger aan te slaan.
Andere stochastwaarden als afvoer en windsnelheid krijgen daardoor een iets andere waarde, waardoor de waterstand ook weer een andere waarde krijgt. Dat dit leidt tot een verschil in waterstand van ongeveer een halve meter is niet vreemd. Een grotere toename van de waterstand dan de modelonzekerheid als effect van onzekerheden is dus niet onlogisch. Ook omdat er naast modelonzekerheden ook statistische onzekerheid wordt meegenomen.
De afleiding van de model en statistische onzekerheden is vastgelegd in twee rapporten (modelonzekerheden en basisstochasten) die
binnenkort op de Helpdesk Water zullen verschijnen.

[17032998]