Waar zijn default waarden D70 en doorlatendheid van WBI-SOS eenheden te vinden?

Waar kan ik de default waarden van D70 en doorlatendheid van de WBI-SOS eenheden vinden?

De database van deze waarden wordt meegeleverd bij de installatie van D-Soil Model.
Na installatie van het programma zijn ze te vinden in Libraries\Documents\Public documents \WTI\DSoilModel\WTISOS2017\Defaults.
Dit zal niet op alle PC’s hetzelfde zijn. Het kan wellicht nodig zijn om bij de systeembeheerder navraag te doen waar de Public Documents folder
staat. (zie ook de installatie handleiding D-Soil Model en hoofdstuk 5 van de gebruikers handleiding)

[17091155]