Welke stormverlopen dienen gehanteerd te worden in Steentoets?

In de Schematiseringshandleiding Steenzetting  is in par. 5.1 een indeling naar watersystemen gegeven welke gebruikt dienen te worden in Steentoets. Deze indeling wijkt af van hetgeen in Tabel 3.1 van de Handleiding Steentoets (versie van mei 2017) staat.
1.) Wat is in dit geval leidend?
2.) Wanneer de SH aangehouden wordt , neemt de belastingsduur af t.o.v. de aan te houden belastingduur volgens de handleiding. Wat is hiervoor de verklaring?

De Schematiseringshandleiding (SH) Steenzetting heeft inderdaad iets andere stormverlopen dan de Handleiding Steentoets die nog gebaseerd is
op de HR2006. Met name de topduur is anders in de SH steenzetting, deze is 2 uur in de SH van WBI2017 waar die 4 uur was in de HR2006 en de Handleiding Steentoets. Verder is in de SH steenzetting geen waterstandsverloop voor de Beneden- en Bovenrivieren gegeven.
In principe is de SH Steenzetting leidend want deze is conform  WBI2017. Echter, helaas is de code van Steentoets nog gebaseerd op
de HR2006 (Handleiding Steentoets) en niet geheel up to date. Gelukkig is het verschil tussen een topduur 2 uur en 4 uur voor de bekledingen beperkt. Daarom kan de code van Steentoets en de Handleiding Steentoets worden gevolgd. Dat geldt zowel voor het Beneden- en Bovenrivierengebied.

[18111430]