De vergelijking in MR bijlage III (vgl. 7.3) is verschillend van die in de schematiseringshandleiding.

De vergelijking voor de stijghoogte bij het uittredepunt in MR bijlage III (vgl. 7.3) is verschillend van de vergelijking voor de stijghoogte bij het uittredepunt in bijlage C van de SH-Piping (vgl. 1). Waar zit dit verschil in?

In Bijlage III Sterkte en Veiligheid (vgl. 7.3) wordt het stijghoogteverschil over de deklaag, de belasting, beschreven. Daarbij is verondersteld dat
phi_polder gelijk is aan h_exit, hetgeen veelal een goede benadering is. Maar als phi_polder in plaats van h_exit wordt gehanteerd in vergelijking 7.3
van Bijlage III, dan dekt deze vergelijking alle denkbare situaties af.

[1810660]