Dient de d70 bepaald te worden over de gehele fractie of enkel over de zand en grind fractie?

Wij willen labonderzoek uitvoeren om de d70 waarde van het bovenste deel van het zandpakket vast te stellen. Dit met als doel de benodigde parameter voor de Sellmeijer formule te bepalen. Hiervoor hebben wij de volgende vraag: Dient de d70 bepaald te worden over de gehele fractie of enkel over de zand en grind fractie?

In de Schematiseringshandleiding piping staat dat de Sellmeijer regel is opgesteld voor niet cohesieve korrels en is getest op homogeen zand zonder fijne fractie met een d70 van de zand- en grindfractie 150 μm tot 500 μm. Het is derhalve correct dat voor de bepaling van de d70 uitsluitend de zand- en grindfractie wordt beschouwd, dus zonder de fijne fractie (<63 μm). Deze bepaling is mede gebaseerd op het feit dat bij de aanpassing van de rekenregel van Sellmeijer uitsluitend experimentele data uit kleine- en medium-schaalproeven zijn gehanteerd die uitgevoerd zijn met gezeefde zanden, dus zonder staart van de fijne fractie in de korrelverdeling.

Abusievelijk is in de huidige versie van de Schematiseringshandleiding piping een verkeerde voetnoot op pagina 112 geplaatst.

[18061239]