MR Bijlage II: op pagina 118, welke veiligheidseisen worden bedoeld?

In paragraaf 25.4.1. van bijlage III van de ministriële regeling staat op pagina 118: "Indien de kabel of leiding niet bij de bovenstaande uitzonderingen staat en de waterkering zonder de aanwezigheid van kabels en leidingen voldoet aan de faalkanseis en er geen eerder uitgevoerde analyse is die aantoont dat wordt voldaan aan de veiligheidseisen, dan dient de beoordeling te worden voortgezet met Stap E.2." Welke veiligheidseisen worden bedoeld?

De genoemde veiligheidseisen hebben in dit geval betrekking op de veiligheidseisen van de waterkering volgens bijlage III en de veiligheidseisen van de leiding volgens NEN3651.

[17112442]