Hoe moet een vervangende waterkering, die voldoet aan de eisen van NEN 3651 worden beoordeeld?

Op pag. 118 staat bij Stap E.2.3:  "Indien de constructie is ontworpen volgens CUR 166 , Damwandconstructies (CUR, 2012) of de Leidraad Kunstwerken (TAW, 2003), wordt dit als gelijkwaardig beschouwd". De vervangende waterkering bij een pijpleidingkruising is een compenserende voorziening, waarvoor specifieke eisen in NEN 3651 worden geformuleerd. Een toetsmethode voor de vervangende waterkering ontbreekt. Hoe moet een bestaande vervangende waterkering, die voldoet aan de eisen van NEN 3651  worden beoordeeld?

Indien er een damwandconstructie aanwezig, die voldoet aan de eisen van NEN 3651 voor een vervangende waterkering , CUR 166, Damwandconstructies (CUR, 2012) de Leidraad Kunstwerken (TAW, 2003) kan deze als een compenserende maatregel worden beschouwd. De constructie moet dan wel voldoen aan de eisen voor langsconstructies volgens Hoofdstuk 21 Sterkte en stabiliteit kunstwerk, langsconstructie (STKWl) van Bijlage III.