In de NEN3651 wordt het begrip 'ontwerp- en rekenpeil' gehanteerd. Hoe moet ik dit lezen binnen WBI2017?

In de NEN3651 wordt het begrip 'ontwerppeil' en 'rekenpeil' gehanteerd. Hoe moet ik dit lezen binnen de huidige normering (WBI2017)?

Het 'ontwerppeil' en het 'rekenpeil' kan vertaald worden naar de 'waterstand bij norm'. De waterstand is voor de beoordeling anders dan voor het ontwerp, doordat er voor de beoordeling en het ontwerp verschillende zichtjaren en klimaatscenario's worden gehanteerd.