In de NEN3651 wordt het begrip 'dijktafelhoogte' gehanteerd. Hoe moet ik dit lezen binnen WBI2017?

In de NEN3651 wordt het begrip 'dijktafelhoogte' gehanteerd. Hoe moet ik dit lezen binnen WBI2017?

Het Hydraulisch Belasting Niveau (HBN) is een goed alternatief voor 'dijktafelhoogte'.  Een HBN kan afgeleid worden vanaf een  (gras erosie kruin en binnentalud) GEKB berekening.
Dit is dan een officieuze vertaling van 'dijktafelhoogte' naar HBN, maar wel een manier om hoogte hanteerbaar te houden.

Het HBN voor de beoordeling is anders dan het HBN voor het ontwerp omdat er andere klimaat scenario’s’ en zichtjaren worden gehanteerd voor het ontwerp.
Het HBN wordt bepaald bij de doorsnede-eis en niet voor de trajectnorm eis. Dit is dus strenger, zie hiervoor bijlage III van de ministriele regeling.