Hoe moeten bestaande leidingen in duinwaterkeringen worden beoordeeld?

In het kader van het Deltaprogramma kust zijn voor NWO's twee documenten verschenen (Handreiking NWO's in duinen 2014, schematiseringshandleiding en achtergrondrapportage, beide beschikbaar op HelpdeskWater). Hier wordt in de beoordeling van duinafslag naar verwezen. Bij duinen wordt ervan uitgegaan dat een falende leiding niet tot een doorbraak leidt maar dat de combinatie duinafslag en leiding maatgevend is. De regelgeving van de NEN richt zich op falen van de leiding: Het verticaal alignement van bestaande kruisingen van duinwaterleidingen moet  voldoen aan de eisen van par. 8.1.3.1 van NEN 3651. Daarbij moet in plaats van ``het rekenpeil` worden uitgegaan van de ´waterstand bij de norm´. De beoordeling van de sterkte van duinwaterleidingen, die ná 1972 zijn aangelegd geschiedt volgens de ontwerpmethodieken van de NEN 3650 - serie. De beoordeling van de sterkte van duinwaterleidingen die vóór 1972 zijn aangelegd geschiedt op basis van bijlage E van NEN 3651.