Waarom wordt bij STBI gebruik gemaakt van de verwachtingswaarde voor het volumiek gewicht?

Er wordt in de SH Macrostabiliteit niet gesproken over een verschoven lognormale verdeling voor het volumiek gewicht, terwijl in de SH Piping voor piping wel een verschuiving van 10 kN/m3 is toegepast.
Klopt het dat dit voor macrostabiliteit niet zo is?

In de SH Macrostabiliteit wordt inderdaad niet gesproken over een verschoven lognormale verdeling voor het volumegewicht. Dat is inderdaad anders dan bij piping. De rol van het volumegewicht is in de fysische beschrijving van deze faalmechanismen een andere. Bij macrostabiliteit speelt het volumegewicht een rol bij het wel of niet opdrijven van de deklaag in het achterland en bij de schematisering van de waterspanning die daaraan is gekoppeld en het volumegewicht speelt ook een rol in de bepaling van de effectieve spanning en de schuifsterkte en verder speelt het volumegewicht een rol in het aandrijvend en tegenwerkend moment van de schuifvlakberekening. Omdat bij macrostabiliteit het volumegewicht op verschillende plaatsen in de berekeningen een rol speelt en het volumegewicht daarbij zowel positief als negatief doorwerkt in de berekeningen, wordt bij macrostabiliteit uitgegaan van de gemiddelde
waarde van het volumegewicht. Overigens wordt in paragraaf 7.1 van de SH Macrostabiliteit wel de kanttekening gemaakt dat een berekening met de ondergrens of bovengrens van het volumegewicht ook maatgevend kan zijn, juist vanwege het feit dat het volumegewicht op verschillende plaatsen in de berekeningen een rol speelt. Het is goed om dit voor een of enkele dwarsprofielen binnen een project te onderzoeken.

[18032434]